sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Cincizeci de aniExistă oameni pe care este suficient să-i cunoşti spre a-i iubi, respecta, onora şi admira.
Un astfel de om sunteţi Dumneavoastră, domnule Victor Mihalache,
actor, moderator TV, prezentator de spectacole şi Director de Club pentru Copii.


Împlinirea vârstei de cincizeci de ani este consemnată în toate dicţionarele lumii acesteia ca fiind un jubileu. Pentru mulţi, un reper fundamental şi nu pentru puţini un prilej de nelinişte.
Cincizeci de ani înseamnă, în cele din urmă, un punct de echilibru situat exact în locul în care dulcea povară a trudei, asumată cu patimă şi devoţiune de-a lungul vieţii de până acum, îşi găseşte binemeritata recunoaştere.
Este o vârstă a deplinei maturităţi, ce încununează atât patima libertăţii juvenile, atât eferverscenţa căutărilor juneţei, cât şi rezultatele efortului de formare şi desăvârşite ca fiinţă umană.
Pentru oameni conştienţi de rosturile fireşti ale vieţuirii, departe de a fi doar un moment ce marchează teritoriul unui destin implacabil, jubileul consemnează o realitate temporală îmbelşugată de toate roadele trecerii de până acum prin lume. Iar domnul Victor Mihalache este unul dintre fericiţii care îşi pot asuma, cu seninătate şi, de ce nu, cu mândrie, istoria propriei vieţi.
Înţelegâng să-şi orneze viaţa cu rezultatele muncii, ale pasiunii pentru frumos, ale spiritului, cuvântului, gândului bun şi devoţiunii, a delimitat şi a consacrat, de fapt, dimensiunile unui ideal împlinit, fie că a fost vorba despre iniţierea unor festivaluri şi concursuri destinate atât copiilor cât şi a seniorilor sau despre proiecte temerare orientate către variate domenii ale vieţii sociale, despre activităţi culturale de mare ţinută sau simple şi deconectate momente de loisir, despre prodigioasa activitate în posturile de artist, prezentator sau realizator, fie, şinu în ultimul rând, despre tentaţia de a se risipi fericit în inspiraţie metafore şi expresii poetice ce şi-au găsit desăvârşirea între coperţile cărţilor.
La cincizeci de ani, la mijlocul fericit al vieţii, între dorinţă şo împlinire, primiţi din parte-ne atât gândurile noastre bune şi pline de afecţiune cât şi tradiţionala urare de „La mulţi ani!”Viorela, Denisa şi Viorel Stoian
Asociaţia Culturală „Star” - Piatra-Neamţ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu